2010   2000   1990   1980   1970   1960   1950
Mäntyharju Espoo Hollola

Muurari työssään

Osaavat tekijät.

Ammattitaitoinen, kokenut ja osaava henkilöstö on Rakennusliike V. Mättölä Oy:n toiminnan perusta. Pisimmät työsuhteet rakennusliikkeemme palveluksessa ovat olleet yli 30 vuotta.

Jatkuva eri henkilöstöryhmien koulutus, joka koskee niin työntekijöitä kuin toimihenkilöitä, varmistaa kokemuksen ohella osaamisen tason. Monet vakituisista työntekijöistämme ovat vuosien aikana kiertäneet paikkakunnalta toiselle eri työmailla, varmistaen kohteiden pysymisen laaditussa aikataulussa sekä urakka-asiakirjojen vaatiman, tilaajaa tyydyttävän laatutason toteutumisen.

Myös aliurakoitsijoita käyttäessämme pyrimme vakiintuneisiin aliurakointisuhteisiin, jotka perustuvat kokemuksiin pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Onnistunut lopputulos rakentamisessa perustuu suunnittelusta toteutuksen eri vaiheisiin hyvään yhteistyöhön osapuolten välillä.

Henkilöstöllemme asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohta. Yhteensä palveluksessamme on tällä hetkellä reilut 40 henkilöä sekä lisäksi alihankkijoidemme työntekijät.